Privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

1.1. Klient annab Veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
1.2. Isikuandmeid (kliendi nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, pangarekvisiidid) kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
1.3. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 
1.4. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. 
1.5. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). 
1.6. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
1.7. Veebipood edastab isikuandmeid tarneteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja, edastades maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
1.8. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Veebipood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
1.9. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada andmebaasist.
1.10. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. 
1.11. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.